Kuşaktan KuşağaSosyal Medya Kullanımı

Gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medya kullanımı her geçen gün hızla yayılım gösteriyor. Dolayısıyla sosyal medya farklı ilgi ve tercihlerdeki tüm kuşakların ortak buluşma noktası haline geldi. Peki, bu kuşakların sosyal medya kullanım ve tercihleri neler? Markaların hedef kitlelerine uygun reklam stratejilerini belirlerken kuşaklar arası farklılıkları göz önünde bulundurması ne kadar önemli?

Günümüzde tüm dünyanın buluşma noktası haline gelen sosyal medya platformları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Sosyal medya ağları her yaştan ve kültürden insanları bir araya getirdiğinden kendi içinde ayrı bir toplumu barındırdığından, kendine özgü birtakım değerlere ve davranışlara sahip. Bu değerleri anlamak için de sosyal medya ortamlarında iletişim kuran kuşakların anlaşılması gerekiyor. İşte, sosyal medyaya ayak uydurma hızı ve kullanım amaçları bakımından ele alacağımız kuşaklar:

● X Kuşağı: 1965 – 1979,
● Y (Milenyum) Kuşağı: 1980 – 1999
● Z Kuşağı: 2000 yılı ve sonrasında doğanlar.

X Kuşağı: 1965-1979 yılları arasında doğan X jenerasyonu, teknolojiyle doğmayan fakat sonradan ayak uyduran kuşak olarak tanımlanıyor. Bu nedenle dolaylı yoldan teknolojiye adapte olan X kuşağı, en çok Facebook kullanmayı tercih ediyor. Bu kuşak için kinci sırada Instagram, üçüncü sırada ise Twitter geliyor.

Y Kuşağı: 1980-1999 yılları arasında doğan Y jenerasyonu, X ve Z nesilleri arasında köprü görevi gören kuşak olarak tanımlanıyor. Teknolojik olarak daha donanımlı olan bu nesil teknolojiyi yetişkinlikte değil, çocuklukta görmeye başladı. Bu nedenle sosyal medyayı kendini var etme, kimlik oluşturma alanı haline getiren Y kuşağının en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması Instagram. İkinci sırada Youtube, üçüncü sırada ise Facebook geliyor. LinkedIn ve Twitter ise bu jenerasyonun son tercihi.

Z Kuşağı: Doğdukları andan itibaren teknoloji ile iç içe olan, 2000-2020 yılları arasından teknolojinin içinde doğan kuşak: Z jenerasyonu. Özellikle internet aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih eden Z kuşağı için sosyal medya, sosyal hayatın ta kendisi. Bu nedenle internet kuşağı adını da verdiğimiz Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya uygulaması Instagram. İkinci sırada Youtube, üçüncü sırada ise Snapchat geliyor. Sırasıyla Twitter, Facebook, LinkedIn ise son tercihleri oluyor.

X – Y – Z kuşaklarının yukarıda belirtmiş olduğumuz tercihleri doğrultusunda, markalar için hedef kitlelerine uygun reklam stratejilerini genel geçer olarak değil kuşakların tercihlerine göre belirlemek bir gerekliliktir. Sosyal medya ile hayatımıza dahil olan daha çok iletişim odaklı reklam stratejileri sayesinde markanızı hedeflerinizin ötesinde bir yere konumlandırmak mümkün. Bunun için ise işe önce hedef kitlenizi belirlemekten başlayarak sizi ve markanızı kuşaklar arasında boğulmaktan kurtarabilirsiniz.